Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Klasy ścieralności i używalności paneli podłogowych

Na cenę oraz komfort codziennego użytkowania paneli podłogowych wpływ ma między innymi ich klasa ścieralności oraz używalności. Poniżej kilka przydatnych informacji na ten temat.

Klasa ścieralności

Pierwszy z parametrów określa się na podstawie wyników testu Tabera. Odporność powierzchni na ścieranie równa się liczbie obrotów fragmentu podłogi wokół paska z papierem ściernym. Test kończy się w momencie, gdy w na jej powierzchni zaczną pojawiać się pierwsze uszkodzenia. Ścieralność paneli jest wprost proporcjonalna do liczby obrotów. Oznacza to, że podłoga jest tym bardziej odporna na ścieranie, im więcej obrotów jest potrzebnych do uszkodzenia jej powierzchni.

Poszczególne klasy ścieralności paneli wyróżnia się na podstawie normy EN 13 329. Przedstawiają się one następująco:

• AC1 – bardzo słaba odporność (panele do użytku domowego),
• AC2 – słaba odporność (panele do użytku domowego),
• AC3 – dobra odporność (panele do użytku domowego),
• AC4 – wysoka odporność (panele stosowane w obiektach użyteczności publicznej),
• AC5 – bardzo wysoka odporność (panele stosowane w obiektach użyteczności publicznej).

Inną normą wykorzystywaną do określania klasy ścieralności paneli podłogowych jest EN 438. Klasyfikacji dokonuje się tutaj na bazie podziału na grupy W1-W5, a wyniki interpretuje analogicznie do normy EN 13 329.

Klasy używalności paneli podłogowych

Drugi z parametrów jest źródłem informacji odnośnie miejsca, w którym mogą znajdować się panele i ewentualnej intensywności ich eksploatacji. Pierwsza z cyfr oznacza rodzaj pomieszczenia:

• 2 – pomieszczenia mieszkalne,
• 3 – pomieszczenia użyteczności publicznej.

Druga natomiast, stanowi określenie maksymalnego poziomu intensywności użytkowania powierzchni:

• 1 – pomieszczenia o niewielkim nasileniu ruchu,
• 2 – pomieszczenia o średnim nasileniu ruchu,
• 3 – pomieszczenia o wysokim nasileniu ruchu.

Jeżeli szukamy podłogi wysokiej jakości, warto sprawdzić opinie o Vip Parkiet – popularnej, warszawskiej firmie, która posiada bogaty wybór produktów do każdego rodzaju pomieszczenia.

Parkiety i podłogi drewniane