RODO

Dla przesłania oferty i innych dowolnych działań marketingowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VIP Parkiet sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Kolejowa 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317441, NIP: 1181965373, adres e-mail: bok@vipparkiet.pl (zwana dalej „VIP Parkiet”).
2. VIP Parkiet przetwarza dane osobowe w celach marketingowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.
5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili poprzez przesłanie oświadczenia listownie na adres VIP Parkiet lub mailowo na adres mailowy VIP Parkiet.
7. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne,
b) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe.
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi księgowe.
8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do VIP Parkiet z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na powyższych zasadach kliknij „Zgadzam się”.

 ZGADZAM SIĘ

Dla przesłania oferty i innych dowolnych działań marketingowych, gdy dane są przekazane przez osobę trzecią

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VIP Parkiet sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Kolejowa 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317441, NIP: 1181965373, adres e-mail: bok@vipparkiet.pl (zwana dalej „VIP Parkiet”).
2. VIP Parkiet przetwarza dane osobowe w celach marketingowych.
3. VIP Parkiet przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imiona, nazwiska, numery telefonu, numery Pesel, adresy korespondencyjne, adresy inwestycji, adresy e-mail
4. VIP Parkiet pozyskał dane osobowe z następującego źródła: kontrahenci biznesowi (firmy, osoby prywatne)
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.
7. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili poprzez przesłanie oświadczenia listownie na adres VIP Parkiet lub mailowo na adres mailowy VIP Parkiet.
9. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne,
b) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe.
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi księgowe.
10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do VIP Parkiet z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na powyższych zasadach kliknij „Zgadzam się”.

 ZGADZAM SIĘ

Dla realizacji umowy

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VIP Parkiet sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Kolejowa 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317441, NIP: 1181965373, adres e-mail: …………………….. (zwana dalej „VIP Parkiet”).
2. VIP Parkiet przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 2 lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne,
b) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe.
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi księgowe.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do VIP Parkiet z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować listownie na adres VIP Parkiet lub mailowo na adres mailowy VIP Parkiet podane w pkt 1.

Dla przesłania oferty na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VIP Parkiet sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Kolejowa 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317441, NIP: 1181965373, adres e-mail: bok@vipparkiet.pl (zwana dalej „VIP Parkiet”).
2. VIP Parkiet przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne,
b) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe.
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi księgowe.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do VIP Parkiet z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować listownie na adres VIP Parkiet lub mailowo na adres mailowy VIP Parkiet podane w pkt 1.

Adresowana dla osób fizycznych, z którymi obecnie współpracujemy

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest VIP Parkiet sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Kolejowa 69, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317441, NIP: 1181965373, adres e-mail: bok@vipparkiet.pl (zwana dalej „VIP Parkiet”).
2. VIP Parkiet przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 2 lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
6. Odbiorcami danych osobowych są:
a) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne,
b) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe.
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi księgowe.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do VIP Parkiet z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować listownie na adres VIP Parkiet lub mailowo na adres mailowy VIP Parkiet podane w pkt 1.

Parkiety i podłogi drewniane