Firma VIP PARKIET Sp. z o.o. uzyskała CERTYFIKAT RZETELNA FIRMA.  Certyfikaty Rzetelna Firma są najskuteczniejszym potwierdzeniem wiarygodności firmy.  Jest  to także świadectwo uczciwości i solidności.

Konkurs Efektywna Firma jest organizowany od 2008 r. Metodologia wykorzystywana w Konkursie pokazuje trzyletni stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych. W Konkursie Efektywna Firma 2011 zostały przeanalizowane wyniki finansowe 60 tysięcy firm.

GEPARD BIZNESU I EFEKTYWNA FIRMA 2011 Firma VIP PARKIET Sp. z o.o. otrzymała tytuł GEPARD BIZNESU 2011 i EFEKTYWNA FIRMA 2011.  Konkurs GEPARDY BIZNESU jest organizowany od 2006 roku. Metodologia wykorzystywana w Konkursie pokazuje wzrost wartości rynkowej firmy, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach Konkursu GEPARDY BIZNESU w 2011 roku zostało ocenionych 70 tysięcy firm.